Wydanie świadectwa energetycznego

Uzyskaj certyfikat efektywności energetycznej wymagany do sprzedaży domu w Hiszpanii.

Czy wiesz, że do sprzedaży domu potrzebny jest certyfikat energetyczny?

Jeśli zamierzasz sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość w Hiszpanii, posiadanie świadectwa efektywności energetycznej jest obowiązkowe z mocy prawa. Niemożliwe jest sformalizowanie sprzedaży lub zakupu, a jeśli opublikujesz tę nieruchomość bez certyfikatu energetycznego, narażasz się na sankcje administracyjne.

W Esphouses posiadamy sieć autoryzowanych architektów technicznych, którzy przyjadą do Twojej nieruchomości i wystawią wymagane świadectwo. Zajmujemy się wszystkim.


Czy wiesz, że do sprzedaży domu potrzebny jest certyfikat energetyczny?

Dlaczego konieczne jest posiadanie certyfikatu energetycznego?

Niezbędny, jeśli sprzedajesz lub wynajmujesz swoją nieruchomość w Hiszpanii.
Zgodnie z prawem

Zgodnie z prawem

Jest on wymagany przez Dekret Królewski 235/2013 z dnia 5 kwietnia, aby sprzedawać lub wynajmować domy w Hiszpanii.
Wiąże się to z karą

Wiąże się to z karą

Za jego brak grozi grzywna w wysokości od 300 do 6000 euro.
Oficjalny technik

Oficjalny technik

Musi on zostać wydany przez wykwalifikowanego architekta technicznego z uprawnieniami do certyfikacji.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

Otrzymany dokument zawiera:

  • Dane techniczne mieszkania i podmiotu certyfikującego.
  • Rodzaj instalacji cieplnej i jej izolacja od zewnątrz, np. ściany lub dach.
  • Ocena energetyczna, zgodnie z emisją C02, zużyciem i zapotrzebowaniem na energię.
  • Etykieta energetyczna: skala kolorów od A do G w zależności od stopnia zużycia i emisji, przy czym A oznacza największą wydajność.
Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

Zakontraktuj naszą usługę wystawiania certyfikatów energetycznych